Služby

 • DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

 • ZPRACOVÁNÍ MEZD

 • PERSONALISTIKA

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • Sestavení, zpracování a podání daňových přiznání právnických a fyzických osob
 • Řešení problémů v daňové oblasti včetně zpracování odborných analýz
 • Návrhy řešení daňové optimalizace, odhalení daňových rizik
 • Zastupování klientů u správců daní

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • Analyzování výhodnosti a nevýhodnosti hospodaření podnikatelského subjektu
 • Zajištění služeb auditora, právní poradenství, soudní znalce z různých oborů
 • Odborná pomoc při zakládání společností, transformacích, prodejích subjektů
 • Poradenská činnost pro optimální rozvoj a strategické cíle podnikatelských subjektů

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení, přiznání k silnič. dani, dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, výkaz pro Intrastat
 • Sestavování standardních účetních výkazů a účetních příloh
 • Zpracování statistických výkazů
 • Rozbory hospodaření, vypracování výkazů a ekonomických podkladů pro banky
 • Zpracování mezd, vedení mzdové agendy
 • Zpracování daňového přiznání daně ze závislé činnosti, srážkové daně

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

 • Dennodenní ústní, e-mailová nebo telefonická konzultace, poradenství
 • Konzultace při sestavování účetních uzávěrek
 • Pomoc při tvorbě směrnic, účetních postupů, finanční rozbory, analýzy, podnikatelské záměry a plány

PERSONALISTIKA

 • Návrhy a sepisování pracovně právních dokumentů
 • Pomoc při orientování hodnocení zaměstnanců
 • Právní poradenství při řešení pracovně právních problémů
 • Poradenství v sociálním, zdravotním a nemocenském zabezpečení
 • Zastupování při jednáních a kontrolách na OSSZ a zdrav. pojišťovnách

 

Pro detailní informace našich služeb, cen nás neváhejte kontaktovat.

© Copyright UCTOPAM